Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 16:48
kontakt
DRAGOENT
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 170,00 496,00
191,8%
4 199,00
746,6%
7 704,00
83,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -194,00 -146,00
---
269,00
---
1 075,00
299,6%
Zysk (strata) brutto -194,00 -147,00
---
722,00
---
743,00
2,9%
Zysk (strata) netto -194,00 -147,00
---
666,00
---
631,00
-5,3%
Amortyzacja 0,00 33,00
---
197,00
497,0%
126,00
-36,0%
Aktywa 1 632,00 3 532,00
116,4%
10 179,00
188,2%
12 241,00
20,3%
Kapitał własny 1 494,00 3 283,00
119,7%
8 154,00
148,4%
10 163,00
24,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,38 3,02
119,8%
7,51
148,4%
9,36
24,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,14
---
0,61
---
0,58
-5,2%