Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 21:48
kontakt
DRAGOENT
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 496,00 4 199,00
746,6%
7 704,00
83,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -146,00 269,00
---
1 075,00
299,6%
Zysk (strata) brutto -147,00 722,00
---
743,00
2,9%
Zysk (strata) netto -147,00 666,00
---
631,00
-5,3%
Amortyzacja 33,00 197,00
497,0%
126,00
-36,0%
Aktywa 3 532,00 10 179,00
188,2%
12 241,00
20,3%
Kapitał własny 3 283,00 8 154,00
148,4%
10 163,00
24,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,02 7,51
148,4%
9,36
24,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 0,61
---
0,58
-5,2%