Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 12:28
kontakt
DRAGOENT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 633,00 3 804,00
44,5%
3 562,00
-6,4%
4 142,00
16,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 243,00 1 193,00
390,9%
608,00
-49,0%
467,00
-23,2%
Zysk (strata) brutto 562,00 834,00
48,4%
491,00
-41,1%
251,00
-48,9%
Zysk (strata) netto 534,00 839,00
57,1%
409,00
-51,3%
222,00
-45,7%
Amortyzacja 20,00 46,00
130,0%
41,00
-10,9%
85,00
107,3%
Aktywa 11 801,00 12 193,00
3,3%
12 389,00
1,6%
12 241,00
-1,2%
Kapitał własny 9 740,00 9 532,00
-2,1%
9 916,00
4,0%
10 163,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,97 8,78
-2,1%
9,13
4,0%
9,36
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,77
56,9%
0,38
-51,2%
0,20
-45,9%