Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 07:05
kontakt
DRAGOENT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 629,00 5 945,00
-10,3%
2 273,00
-61,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 903,00 2 477,00
-14,7%
436,00
-82,4%
Zysk (strata) brutto 2 945,00 2 203,00
-25,2%
636,00
-71,1%
Zysk (strata) netto 2 733,00 1 492,00
-45,4%
577,00
-61,3%
Amortyzacja 4,00 105,00
2 525,0%
107,00
1,9%
Aktywa 10 242,00 9 273,00
-9,5%
9 994,00
7,8%
Kapitał własny 6 016,00 8 101,00
34,7%
8 065,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,54 7,46
34,6%
7,43
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,52 1,37
-45,4%
0,53
-61,3%