Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 20:39
kontakt
ANSWEAR
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 269 599,00 375 705,00
39,4%
556 412,00
48,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 812,00 13 397,00
4,6%
24 072,00
79,7%
Zysk (strata) brutto 11 325,00 5 882,00
-48,1%
18 632,00
216,8%
Zysk (strata) netto 8 757,00 3 864,00
-55,9%
14 863,00
284,7%
Amortyzacja 4 830,00 6 777,00
40,3%
7 031,00
3,7%
Aktywa 320 787,00 498 492,00
55,4%
689 206,00
38,3%
Kapitał własny 120 701,00 143 351,00
18,8%
198 550,00
38,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - 8,26
---
11,13
34,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - 0,22
---
0,83
273,5%