Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 14:05
kontakt
SIMTERACT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 956,00 1 347,00
40,9%
1 922,00
42,7%
1 747,00
-9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19,00 108,00
468,4%
179,00
65,7%
-355,00
---
Zysk (strata) brutto 18,00 108,00
500,0%
169,00
56,5%
-312,00
---
Zysk (strata) netto 18,00 108,00
500,0%
109,00
0,9%
-312,00
---
Amortyzacja 34,00 35,00
2,9%
38,00
8,6%
45,00
18,4%
Aktywa 7 746,00 7 481,00
-3,4%
8 240,00
10,1%
7 746,00
-6,0%
Kapitał własny 6 426,00 6 534,00
1,7%
6 631,00
1,5%
6 318,00
-4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,25 5,34
1,7%
5,42
1,5%
5,16
-4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,09
493,3%
0,09
0,0%
-0,26
---