Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:00
kontakt
PCFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 846,00 27 145,00
-22,1%
27 876,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 512,00 10 254,00
-44,6%
10 381,00
1,2%
Zysk (strata) brutto 22 050,00 10 080,00
-54,3%
12 934,00
28,3%
Zysk (strata) netto 20 619,00 9 578,00
-53,5%
11 640,00
21,5%
Amortyzacja 1 749,00 2 116,00
21,0%
2 134,00
0,9%
Aktywa 245 132,00 256 877,00
4,8%
277 334,00
8,0%
Kapitał własny 225 781,00 235 705,00
4,4%
247 692,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,54 7,87
4,4%
8,27
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,32
-53,5%
0,39
21,6%