Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 23:59
kontakt
KOOL2PLAY
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 161,00 3 217,00
48,9%
5 675,00
76,4%
5 675,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -388,00 -1 010,00
---
218,00
---
218,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -385,00 -1 010,00
---
229,00
---
229,00
0,0%
Zysk (strata) netto -385,00 -1 013,00
---
229,00
---
229,00
0,0%
Amortyzacja 35,00 21,00
-40,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 055,00 10 958,00
55,3%
16 256,00
48,3%
16 256,00
0,0%
Kapitał własny 6 555,00 5 858,00
-10,6%
7 733,00
32,0%
7 733,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,56 3,89
-14,7%
4,86
25,0%
4,86
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 -0,67
---
0,14
---
0,14
0,0%