Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 06:13
kontakt
KOOL2PLAY
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 973,00 641,00
-34,1%
3 186,00
397,0%
2 365,00
-25,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -259,00
---
132,00
---
1 932,00
1 363,6%
Zysk (strata) brutto -1,00 -261,00
---
125,00
---
1 926,00
1 440,8%
Zysk (strata) netto -1,00 -261,00
---
125,00
---
1 926,00
1 440,8%
Amortyzacja 0,00 6,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 005,00 7 281,00
142,3%
14 134,00
94,1%
18 099,00
28,1%
Kapitał własny 2 780,00 6 187,00
122,6%
7 683,00
24,2%
9 646,00
25,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,94 4,16
114,9%
5,10
22,7%
6,06
18,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,18
---
0,08
---
1,21
1 359,0%