Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 20:04
kontakt
INCUVO
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 522,00 5 308,00
50,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -156,00 -1 110,00
---
Zysk (strata) brutto 42,00 -407,00
---
Zysk (strata) netto 154,00 -561,00
---
Amortyzacja 324,00 315,00
-2,8%
Aktywa 5 900,00 8 750,00
48,3%
Kapitał własny 4 670,00 4 000,00
-14,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,28
-14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,04
---