Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 21:28
kontakt
INCUVO
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 788,00 3 522,00
347,0%
5 308,00
50,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -510,00 -156,00
---
-1 110,00
---
Zysk (strata) brutto -521,00 42,00
---
-407,00
---
Zysk (strata) netto -524,00 154,00
---
-561,00
---
Amortyzacja 188,00 324,00
72,3%
315,00
-2,8%
Aktywa 2 517,00 5 900,00
134,4%
8 750,00
48,3%
Kapitał własny 1 418,00 4 670,00
229,3%
4 000,00
-14,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,33
230,3%
0,28
-14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,01
---
-0,04
---