Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 15:15
kontakt
INCUVO
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 114,00 4 169,00
33,9%
24 923,00
497,8%
23 143,00
-7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 103,00 -1 408,00
---
7 400,00
---
3 920,00
-47,0%
Zysk (strata) brutto 89,00 -967,00
---
8 033,00
---
3 428,00
-57,3%
Zysk (strata) netto 89,00 -1 075,00
---
6 917,00
---
3 025,00
-56,3%
Amortyzacja 332,00 298,00
-10,2%
2 384,00
700,0%
3 312,00
38,9%
Aktywa 5 911,00 8 360,00
41,4%
17 166,00
105,3%
20 818,00
21,3%
Kapitał własny 4 807,00 3 732,00
-22,4%
10 649,00
185,3%
13 882,00
30,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,26
-22,6%
0,74
185,4%
0,97
30,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,08
---
0,48
---
0,21
-56,2%