Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 03:04
kontakt
INCUVO
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 705,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 630,00
Zysk (strata) brutto 5 127,00
Zysk (strata) netto 4 393,00
Amortyzacja 473,00
Aktywa 21 241,00
Kapitał własny 8 663,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31