Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 19:32
kontakt
INCUVO
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 547,00 14 610,00
473,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57,00 4 891,00
8 480,7%
Zysk (strata) brutto 281,00 5 469,00
1 846,3%
Zysk (strata) netto 274,00 4 663,00
1 601,8%
Amortyzacja 203,00 512,00
152,2%
Aktywa 6 930,00 21 241,00
206,5%
Kapitał własny 5 195,00 8 663,00
66,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,61
66,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,33
1 615,8%