Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 09:29
kontakt
INCUVO
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 684,00 14 212,00
743,9%
10 535,00
-25,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -51,00 4 875,00
---
1 568,00
-67,8%
Zysk (strata) brutto 182,00 5 733,00
3 050,0%
1 267,00
-77,9%
Zysk (strata) netto 182,00 4 949,00
2 619,2%
967,00
-80,5%
Amortyzacja 170,00 513,00
201,8%
1 728,00
236,8%
Aktywa 5 937,00 21 117,00
255,7%
20 921,00
-0,9%
Kapitał własny 4 989,00 8 681,00
74,0%
11 686,00
34,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,61
74,2%
0,82
34,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,35
2 561,5%
0,07
-80,3%