Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 14:40
kontakt
INCUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 864,00 9 099,00
55,2%
3 509,00
-61,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 705,00 3 771,00
434,9%
-1 419,00
---
Zysk (strata) brutto 517,00 4 415,00
754,0%
-2 254,00
---
Zysk (strata) netto 440,00 4 171,00
848,0%
-2 113,00
---
Amortyzacja 724,00 619,00
-14,5%
965,00
55,9%
Aktywa 20 921,00 24 940,00
19,2%
20 818,00
-16,5%
Kapitał własny 11 686,00 15 857,00
35,7%
13 882,00
-12,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 1,11
35,7%
0,97
-12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,29
841,9%
-0,15
---