Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 13:11
kontakt
P2CHILL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 838,00 680,00
-18,9%
536,00
-21,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 99,00 127,00
28,3%
97,00
-23,6%
Zysk (strata) brutto 97,00 123,00
26,8%
98,00
-20,3%
Zysk (strata) netto 97,00 123,00
26,8%
98,00
-20,3%
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 3 690,00 3 742,00
1,4%
3 723,00
-0,5%
Kapitał własny 3 490,00 3 614,00
3,6%
3 712,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,11 1,14
3,5%
1,18
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
25,8%
0,03
-20,5%