Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 18:58
kontakt
SWALLET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 889,00 1 889,00
0,0%
1 889,00
0,0%
1 408,00
-25,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 113,00 113,00
0,0%
113,00
0,0%
148,00
31,0%
Zysk (strata) brutto 135,00 135,00
0,0%
135,00
0,0%
169,00
25,2%
Zysk (strata) netto 135,00 135,00
0,0%
135,00
0,0%
169,00
25,2%
Amortyzacja 127,00 127,00
0,0%
127,00
0,0%
2,00
-98,4%
Aktywa 2 909,00 2 909,00
0,0%
2 909,00
0,0%
1 225,00
-57,9%
Kapitał własny 2 165,00 2 165,00
0,0%
2 165,00
0,0%
1 172,00
-45,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 1,62
0,0%
1,62
0,0%
1,89
16,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,42
0,0%
0,42
0,0%
0,27
-35,1%