Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 10:27
kontakt
GENXONE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61,00 5 385,00
8 727,9%
11 531,00
114,1%
9 308,00
-19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -388,00 2 133,00
---
5 016,00
135,2%
2 127,00
-57,6%
Zysk (strata) brutto -444,00 2 082,00
---
5 020,00
141,1%
2 172,00
-56,7%
Zysk (strata) netto -443,00 1 959,00
---
4 234,00
116,1%
1 716,00
-59,5%
Amortyzacja 19,00 89,00
368,4%
562,00
531,5%
771,00
37,2%
Aktywa 6 152,00 12 064,00
96,1%
22 871,00
89,6%
25 453,00
11,3%
Kapitał własny 2 904,00 9 674,00
233,1%
19 106,00
97,5%
19 924,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 2,94
233,3%
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,60
---
-
---
-
---