Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 15:55
kontakt
STARWARD
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 903,00 1 255,00
39,0%
1 867,00
48,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -631,00 -871,00
---
-1 212,00
---
Zysk (strata) brutto -635,00 -878,00
---
-1 173,00
---
Zysk (strata) netto -635,00 -878,00
---
-1 313,00
---
Amortyzacja 27,00 25,00
-7,4%
46,00
84,0%
Aktywa 9 105,00 8 264,00
-9,2%
14 040,00
69,9%
Kapitał własny 8 647,00 6 405,00
-25,9%
10 037,00
56,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,61 3,41
-25,9%
5,14
50,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,34 -0,47
---
-0,67
---