Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:36
kontakt
STARWARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 460,00 738,00
60,4%
606,00
-17,9%
649,00
7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -518,00 -678,00
---
-444,00
---
-427,00
---
Zysk (strata) brutto -518,00 -684,00
---
-447,00
---
-431,00
---
Zysk (strata) netto -518,00 -871,00
---
-447,00
---
-431,00
---
Amortyzacja 13,00 33,00
153,8%
16,00
-51,5%
10,00
-37,5%
Aktywa 8 640,00 8 265,00
-4,3%
7 652,00
-7,4%
8 264,00
8,0%
Kapitał własny 8 129,00 7 283,00
-10,4%
6 836,00
-6,1%
6 405,00
-6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,33 3,88
-10,4%
3,64
-6,1%
3,41
-6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,46
---
-0,24
---
-0,23
---