Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 08:53
kontakt
DUALITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 280,00 1 536,00
20,0%
1 054,00
-31,4%
1 334,00
26,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 403,00 281,00
-30,3%
-239,00
---
132,00
---
Zysk (strata) brutto 431,00 362,00
-16,0%
-323,00
---
120,00
---
Zysk (strata) netto 385,00 312,00
-19,0%
-317,00
---
108,00
---
Amortyzacja 2,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 087,00 8 277,00
16,8%
8 266,00
-0,1%
9 249,00
11,9%
Kapitał własny 4 608,00 4 920,00
6,8%
4 603,00
-6,4%
4 711,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,15 1,23
6,8%
1,15
-6,4%
1,18
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-18,8%
-0,08
---
0,03
---