Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 02:57
kontakt
GAMEOPS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 881,00 1 881,00
0,0%
2 592,00
37,8%
2 941,00
13,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 273,00 273,00
0,0%
235,00
-13,9%
595,00
153,2%
Zysk (strata) brutto 500,00 500,00
0,0%
-446,00
---
1 141,00
---
Zysk (strata) netto 324,00 324,00
0,0%
-369,00
---
1 190,00
---
Amortyzacja 57,00 57,00
0,0%
75,00
31,6%
71,00
-5,3%
Aktywa 23 339,00 23 339,00
0,0%
24 729,00
6,0%
23 462,00
-5,1%
Kapitał własny 20 333,00 20 333,00
0,0%
16 895,00
-16,9%
18 085,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,70 3,70
0,0%
3,07
-16,9%
3,29
7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
0,0%
-0,07
---
0,22
---