Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 23:25
kontakt
SPYROSOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 429,00 51 581,00
11,1%
55 553,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 664,00 4 753,00
1,9%
3 832,00
-19,4%
Zysk (strata) brutto 4 704,00 4 417,00
-6,1%
3 306,00
-25,2%
Zysk (strata) netto 3 782,00 3 181,00
-15,9%
2 580,00
-18,9%
Amortyzacja 668,00 712,00
6,6%
758,00
6,5%
Aktywa 77 566,00 82 865,00
6,8%
89 693,00
8,2%
Kapitał własny 34 359,00 37 540,00
9,3%
40 120,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,52 34,44
9,3%
36,80
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,47 2,92
-15,9%
2,37
-18,9%