Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 14:58
kontakt
CARBONSTU
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 015,00 2 691,00
33,5%
4 143,00
54,0%
4 682,00
13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 276,00 646,00
-49,4%
872,00
35,0%
693,00
-20,5%
Zysk (strata) brutto 1 239,00 669,00
-46,0%
1 085,00
62,2%
1 083,00
-0,2%
Zysk (strata) netto 1 126,00 604,00
-46,4%
970,00
60,6%
987,00
1,8%
Amortyzacja 219,00 732,00
234,2%
1 260,00
72,1%
1 524,00
21,0%
Aktywa 5 703,00 7 765,00
36,2%
8 845,00
13,9%
10 563,00
19,4%
Kapitał własny 4 803,00 6 407,00
33,4%
7 377,00
15,1%
8 364,00
13,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,42 4,37
27,6%
5,03
15,2%
5,70
13,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,41
-48,7%
0,66
60,7%
0,67
1,7%