Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 06:31
kontakt
CARBONSTU
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 835,00 1 271,00
52,2%
2 600,00
104,6%
2 463,00
-5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 531,00 436,00
-17,9%
1 421,00
225,9%
786,00
-44,7%
Zysk (strata) brutto 514,00 545,00
6,0%
1 471,00
169,9%
963,00
-34,5%
Zysk (strata) netto 487,00 498,00
2,3%
1 391,00
179,3%
886,00
-36,3%
Amortyzacja 31,00 288,00
829,0%
419,00
45,5%
756,00
80,4%
Aktywa 2 484,00 6 243,00
151,3%
8 976,00
43,8%
10 401,00
15,9%
Kapitał własny 1 739,00 5 368,00
208,7%
7 913,00
47,4%
8 592,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,24 3,83
208,6%
5,40
41,0%
5,86
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,36
2,3%
0,95
167,3%
0,60
-36,4%