Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:55
kontakt
CARBONSTU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 695,00 791,00
-53,3%
907,00
14,7%
797,00
-12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 989,00 -37,00
---
22,00
---
130,00
490,9%
Zysk (strata) brutto 918,00 109,00
-88,1%
40,00
-63,3%
211,00
427,5%
Zysk (strata) netto 858,00 49,00
-94,3%
40,00
-18,4%
211,00
427,5%
Amortyzacja 216,00 232,00
7,4%
235,00
1,3%
236,00
0,4%
Aktywa 8 976,00 9 135,00
1,8%
8 845,00
-3,2%
9 482,00
7,2%
Kapitał własny 7 913,00 7 962,00
0,6%
7 377,00
-7,3%
8 150,00
10,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,40 5,43
0,6%
5,03
-7,3%
5,56
10,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,03
-94,4%
0,03
-18,2%
0,14
433,3%