Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 20:42
kontakt
SELVITA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 137 356,00 310 921,00
126,4%
360 680,00
16,0%
346 957,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 544,00 26 085,00
33,5%
39 925,00
53,1%
69 311,00
73,6%
Zysk (strata) brutto 18 854,00 21 068,00
11,7%
35 103,00
66,6%
67 203,00
91,4%
Zysk (strata) netto 17 998,00 14 899,00
-17,2%
32 608,00
118,9%
69 878,00
114,3%
Amortyzacja 13 526,00 27 488,00
103,2%
36 828,00
34,0%
45 452,00
23,4%
Aktywa 218 796,00 455 923,00
108,4%
584 911,00
28,3%
636 260,00
8,8%
Kapitał własny 147 298,00 196 870,00
33,7%
262 178,00
33,2%
327 072,00
24,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,02 10,72
33,6%
14,28
33,2%
17,82
24,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,81
-17,2%
1,78
118,7%
3,81
114,4%