Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 13:11
kontakt
SELVITA
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 87 535,00 87 535,00
0,0%
82 352,00
-5,9%
86 476,00
5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 386,00 5 386,00
0,0%
3 317,00
-38,4%
56 332,00
1 598,3%
Zysk (strata) brutto 8 602,00 8 602,00
0,0%
-4 951,00
---
61 067,00
---
Zysk (strata) netto 7 875,00 7 875,00
0,0%
-4 272,00
---
63 829,00
---
Amortyzacja 11 678,00 11 678,00
0,0%
11 981,00
2,6%
11 374,00
-5,1%
Aktywa 572 408,00 572 408,00
0,0%
594 724,00
3,9%
636 260,00
7,0%
Kapitał własny 269 487,00 269 487,00
0,0%
277 476,00
3,0%
327 072,00
17,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,68 14,68
0,0%
15,12
3,0%
17,82
17,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,43
0,0%
-0,23
---
3,48
---