Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 06:16
kontakt
SELVITA
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 174 643,00 195 486,00
11,9%
178 129,00
-8,9%
178 129,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 277,00 15 509,00
26,3%
9 662,00
-37,7%
9 662,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 9 451,00 13 353,00
41,3%
11 087,00
-17,0%
11 087,00
0,0%
Zysk (strata) netto 8 613,00 12 134,00
40,9%
10 321,00
-14,9%
10 321,00
0,0%
Amortyzacja 18 089,00 18 089,00
0,0%
22 097,00
22,2%
22 097,00
0,0%
Aktywa 493 276,00 493 276,00
0,0%
572 408,00
16,0%
572 408,00
0,0%
Kapitał własny 231 610,00 231 610,00
0,0%
269 487,00
16,4%
269 487,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,62 12,62
0,0%
14,68
16,4%
14,68
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,47
0,0%
0,56
19,8%
0,56
0,0%