Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 04:43
kontakt
SELVITA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 48 143,00 65 360,00
35,8%
72 924,00
11,6%
72 924,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 745,00 2 118,00
21,4%
-3 474,00
---
-3 474,00
---
Zysk (strata) brutto 25,00 20 686,00
82 644,0%
21 802,00
5,4%
21 802,00
0,0%
Zysk (strata) netto 625,00 20 748,00
3 219,7%
24 830,00
19,7%
24 830,00
0,0%
Amortyzacja 1 851,00 3 253,00
75,7%
5 712,00
75,6%
5 712,00
0,0%
Aktywa 264 221,00 288 759,00
9,3%
383 564,00
32,8%
383 564,00
0,0%
Kapitał własny 114 549,00 147 318,00
28,6%
183 586,00
24,6%
183 586,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,24 8,03
28,6%
10,00
24,6%
10,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 1,13
3 223,5%
1,35
19,7%
1,35
0,0%