Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 23:28
kontakt
DBENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 096,00 9 466,00
-72,2%
9 466,00
0,0%
15 879,00
67,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 383,00 3 057,00
-58,6%
3 057,00
0,0%
1 076,00
-64,8%
Zysk (strata) brutto 7 177,00 1 286,00
-82,1%
1 286,00
0,0%
1 504,00
17,0%
Zysk (strata) netto 5 806,00 1 286,00
-77,9%
1 286,00
0,0%
239,00
-81,4%
Amortyzacja 200,00 195,00
-2,5%
195,00
0,0%
195,00
0,0%
Aktywa 84 828,00 90 031,00
6,1%
90 031,00
0,0%
90 892,00
1,0%
Kapitał własny 21 759,00 23 045,00
5,9%
23 045,00
0,0%
23 284,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,11 7,53
5,9%
7,53
0,0%
7,60
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,90 0,42
-77,8%
0,42
0,0%
0,08
-81,4%