Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 11:02
kontakt
GAMFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 119,00 1 718,00
53,5%
2 414,00
40,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 849,00 -452,00
---
277,00
---
Zysk (strata) brutto -3 863,00 -950,00
---
226,00
---
Zysk (strata) netto -3 856,00 -902,00
---
235,00
---
Amortyzacja 33,00 35,00
6,1%
35,00
0,0%
Aktywa 22 762,00 22 545,00
-1,0%
22 891,00
1,5%
Kapitał własny 22 215,00 21 955,00
-1,2%
22 189,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,95 3,90
-1,2%
3,94
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,68 -0,16
---
0,04
---