Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:54
kontakt
REDDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50,00 41,00
-18,0%
60,00
46,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8,00 -292,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) brutto 8,00 -372,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) netto 8,00 -372,00
---
-12,00
---
Amortyzacja 7,00 -6,00
---
0,00
---
Aktywa 1 665,00 1 257,00
-24,5%
1 247,00
-0,8%
Kapitał własny 1 316,00 1 179,00
-10,4%
1 167,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,21
-10,3%
0,21
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,07
---
-0,00
---