Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:30
kontakt
ARTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 180,00 238,00
32,2%
185,00
-22,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -55,00 -869,00
---
13,00
---
Zysk (strata) brutto -57,00 -870,00
---
16,00
---
Zysk (strata) netto -57,00 -870,00
---
16,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 242,00 1 361,00
-39,3%
1 386,00
1,8%
Kapitał własny 1 969,00 1 099,00
-44,2%
1 115,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,20
-44,1%
0,20
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,16
---
0,00
---