Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.20, godz. 05:32
kontakt
ARTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 327,00 321,00
-1,8%
260,00
-19,0%
259,00
-0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 99,00 -53,00
---
-279,00
---
57,00
---
Zysk (strata) brutto 86,00 -47,00
---
-289,00
---
57,00
---
Zysk (strata) netto 86,00 -47,00
---
-289,00
---
57,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 081,00 1 085,00
0,4%
911,00
-16,0%
947,00
4,0%
Kapitał własny 824,00 799,00
-3,0%
566,00
-29,2%
623,00
10,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,14
-3,3%
0,10
-31,7%
0,11
10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
-0,05
---
0,01
---