Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 13:30
kontakt
BOOMBIT
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62 763,00 55 294,00
-11,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -600,00 1 835,00
---
Zysk (strata) brutto 9 699,00 2 510,00
-74,1%
Zysk (strata) netto 9 797,00 2 763,00
-71,8%
Amortyzacja 2 722,00 3 071,00
12,8%
Aktywa 152 527,00 145 350,00
-4,7%
Kapitał własny 79 541,00 82 938,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,88 6,12
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,20
-71,8%