Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 08:03
kontakt
EXIMIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 767,00 3 840,00
-19,4%
1 333,00
-65,3%
1 050,00
-21,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 690,00 307,00
-94,6%
-236,00
---
66,00
---
Zysk (strata) brutto 11 486,00 300,00
-97,4%
-281,00
---
-2 170,00
---
Zysk (strata) netto 10 028,00 218,00
-97,8%
-120,00
---
-2 170,00
---
Amortyzacja -184,00 2,00
---
2,00
0,0%
22,00
1 000,0%
Aktywa 6 048,00 5 729,00
-5,3%
5 069,00
-11,5%
4 633,00
-8,6%
Kapitał własny 3 075,00 3 304,00
7,4%
3 184,00
-3,6%
2 839,00
-10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,81 27,73
7,4%
26,73
-3,6%
23,83
-10,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 84,18 1,83
-97,8%
-1,00
---
-18,22
---