Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 23:42
kontakt
ECCGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 829,00 723,00
-12,8%
-3 485,00
---
495,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -316,00 -134,00
---
-196,00
---
-318,00
---
Zysk (strata) brutto -349,00 -143,00
---
-222,00
---
-303,00
---
Zysk (strata) netto -349,00 -143,00
---
-222,00
---
-303,00
---
Amortyzacja 17,00 1,00
-94,1%
1,00
0,0%
2,00
100,0%
Aktywa 13 208,00 13 455,00
1,9%
7 453,00
-44,6%
7 172,00
-3,8%
Kapitał własny 7 033,00 6 890,00
-2,0%
6 669,00
-3,2%
6 365,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,31
-1,9%
0,30
-3,2%
0,29
-4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,01
---
-0,01
---