Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:59
kontakt
PURE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65,00 82,00
26,2%
104,00
26,8%
114,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 516,00 -4 107,00
---
202,00
---
-5 450,00
---
Zysk (strata) brutto -3 664,00 -4 276,00
---
-693,00
---
-6 360,00
---
Zysk (strata) netto -3 664,00 -4 276,00
---
-693,00
---
-6 360,00
---
Amortyzacja 1 155,00 665,00
-42,4%
884,00
32,9%
624,00
-29,4%
Aktywa 61 289,00 55 764,00
-9,0%
47 190,00
-15,4%
49 315,00
4,5%
Kapitał własny 42 782,00 39 073,00
-8,7%
39 486,00
1,1%
34 215,00
-13,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---