Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:53
kontakt
EKOPARK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 270,00 706,00
161,5%
475,00
-32,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -472,00 30,00
---
-106,00
---
Zysk (strata) brutto -538,00 21,00
---
-141,00
---
Zysk (strata) netto -538,00 21,00
---
-141,00
---
Amortyzacja 43,00 45,00
4,7%
35,00
-22,2%
Aktywa 16 079,00 16 344,00
1,6%
16 225,00
-0,7%
Kapitał własny 4 593,00 4 583,00
-0,2%
4 474,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,37
-0,3%
0,36
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,00
---
-0,01
---