Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:44
kontakt
POINTPACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 152,00 12 237,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 843,00 1 372,00
-25,6%
Zysk (strata) brutto 1 843,00 1 372,00
-25,6%
Zysk (strata) netto 1 621,00 1 107,00
-31,7%
Amortyzacja 90,00 0,00
---
Aktywa 27 002,00 29 921,00
10,8%
Kapitał własny 14 767,00 17 542,00
18,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,20 15,68
18,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,45 0,99
-31,7%