Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 19:30
kontakt
PASSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 713,00 6 547,00
-44,1%
46 219,00
606,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -971,00 -504,00
---
8 473,00
---
Zysk (strata) brutto -1 152,00 -362,00
---
8 342,00
---
Zysk (strata) netto -965,00 -312,00
---
6 185,00
---
Amortyzacja 1 085,00 495,00
-54,4%
490,00
-1,0%
Aktywa 31 647,00 31 959,00
1,0%
61 697,00
93,1%
Kapitał własny 11 286,00 10 974,00
-2,8%
19 532,00
78,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,50 5,35
-2,8%
9,52
78,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,47 -0,15
---
3,01
---