Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:10
kontakt
MLSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42 425,00 49 807,00
17,4%
46 627,00
-6,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 392,00 -975,00
---
-3 099,00
---
Zysk (strata) brutto -2 636,00 -1 573,00
---
-4 124,00
---
Zysk (strata) netto -2 636,00 -1 573,00
---
-4 124,00
---
Amortyzacja 6 024,00 6 471,00
7,4%
6 926,00
7,0%
Aktywa 363 620,00 377 426,00
3,8%
361 562,00
-4,2%
Kapitał własny 144 137,00 142 667,00
-1,0%
138 543,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,23 22,00
-1,0%
21,37
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,41 -0,24
---
-0,64
---