Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 16:03
kontakt
TSGAMES
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 578 195,00 634 045,00
9,7%
537 823,00
-15,2%
436 076,00
-18,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 171 774,00 166 221,00
-3,2%
71 958,00
-56,7%
3 518,00
-95,1%
Zysk (strata) brutto 170 945,00 161 982,00
-5,2%
62 705,00
-61,3%
17 048,00
-72,8%
Zysk (strata) netto 151 599,00 141 265,00
-6,8%
51 601,00
-63,5%
15 207,00
-70,5%
Amortyzacja 3 086,00 7 987,00
158,8%
16 475,00
106,3%
20 210,00
22,7%
Aktywa 323 684,00 520 280,00
60,7%
520 708,00
0,1%
458 103,00
-12,0%
Kapitał własny 238 051,00 351 051,00
47,5%
340 076,00
-3,1%
291 011,00
-14,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,76 48,08
46,8%
46,36
-3,6%
39,68
-14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 20,86 19,35
-7,3%
7,04
-63,6%
2,07
-70,5%