Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 09:51
kontakt
TSGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 574 286,00 617 446,00
7,5%
499 192,00
-19,2%
393 835,00
-21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 168 457,00 160 544,00
-4,7%
69 859,00
-56,5%
-5 506,00
---
Zysk (strata) brutto 169 339,00 158 457,00
-6,4%
63 312,00
-60,0%
16 221,00
-74,4%
Zysk (strata) netto 150 590,00 138 261,00
-8,2%
54 513,00
-60,6%
16 662,00
-69,4%
Amortyzacja 3 086,00 3 929,00
27,3%
6 539,00
66,4%
9 694,00
48,2%
Aktywa 319 315,00 504 705,00
58,1%
498 496,00
-1,2%
458 248,00
-8,1%
Kapitał własny 233 714,00 341 009,00
45,9%
326 558,00
-4,2%
297 603,00
-8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,16 46,70
45,2%
44,52
-4,7%
40,57
-8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 20,72 18,94
-8,6%
7,43
-60,7%
2,27
-69,4%