Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 21:54
kontakt
TSGAMES
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 95 181,00 264 640,00
178,0%
338 999,00
28,1%
274 477,00
-19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 426,00 66 977,00
135,6%
94 615,00
41,3%
46 836,00
-50,5%
Zysk (strata) brutto 28 618,00 68 006,00
137,6%
95 466,00
40,4%
49 264,00
-48,4%
Zysk (strata) netto 23 410,00 60 963,00
160,4%
86 078,00
41,2%
40 535,00
-52,9%
Amortyzacja 456,00 1 431,00
213,8%
1 920,00
34,2%
6 757,00
251,9%
Aktywa 52 293,00 170 355,00
225,8%
422 663,00
148,1%
483 887,00
14,5%
Kapitał własny 38 584,00 133 578,00
246,2%
274 431,00
105,4%
318 796,00
16,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,30 18,45
247,8%
37,76
104,7%
43,66
15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,22 8,42
161,6%
11,84
40,7%
5,55
-53,1%