Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 14:45
kontakt
TSGAMES
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 264 640,00 338 999,00
28,1%
274 477,00
-19,0%
222 382,00
-19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66 977,00 94 615,00
41,3%
46 836,00
-50,5%
-4 775,00
---
Zysk (strata) brutto 68 006,00 95 466,00
40,4%
49 264,00
-48,4%
-5 973,00
---
Zysk (strata) netto 60 963,00 86 078,00
41,2%
40 535,00
-52,9%
-5 281,00
---
Amortyzacja 1 431,00 1 920,00
34,2%
6 757,00
251,9%
10 432,00
54,4%
Aktywa 170 355,00 422 663,00
148,1%
483 887,00
14,5%
460 514,00
-4,8%
Kapitał własny 133 578,00 274 431,00
105,4%
318 796,00
16,2%
277 992,00
-12,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,45 37,76
104,7%
43,66
15,6%
37,90
-13,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,42 11,84
40,7%
5,55
-53,1%
-0,72
---