Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 15:59
kontakt
TSGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 262 712,00 337 665,00
28,5%
258 114,00
-23,6%
199 148,00
-22,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 65 294,00 93 740,00
43,6%
46 203,00
-50,7%
-3 086,00
---
Zysk (strata) brutto 68 023,00 96 652,00
42,1%
48 379,00
-49,9%
3 830,00
-92,1%
Zysk (strata) netto 61 252,00 87 446,00
42,8%
40 343,00
-53,9%
5 520,00
-86,3%
Amortyzacja 1 431,00 1 931,00
34,9%
1 977,00
2,4%
5 080,00
157,0%
Aktywa 167 241,00 420 199,00
151,3%
462 745,00
10,1%
464 379,00
0,4%
Kapitał własny 130 543,00 271 477,00
108,0%
302 464,00
11,4%
288 193,00
-4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,03 37,36
107,2%
41,42
10,9%
39,29
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,46 12,03
42,3%
5,52
-54,1%
0,75
-86,4%