Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:42
kontakt
TSGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 337 665,00 258 114,00
-23,6%
199 148,00
-22,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 93 740,00 46 203,00
-50,7%
-3 086,00
---
Zysk (strata) brutto 96 652,00 48 379,00
-49,9%
3 830,00
-92,1%
Zysk (strata) netto 87 446,00 40 343,00
-53,9%
5 520,00
-86,3%
Amortyzacja 1 931,00 1 977,00
2,4%
5 080,00
157,0%
Aktywa 420 199,00 462 745,00
10,1%
464 379,00
0,4%
Kapitał własny 271 477,00 302 464,00
11,4%
288 193,00
-4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 37,36 41,42
10,9%
39,29
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,03 5,52
-54,1%
0,75
-86,4%