Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 08:08
kontakt
TSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 142 493,00 115 621,00
-18,9%
122 421,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 325,00 17 878,00
-36,9%
18 788,00
5,1%
Zysk (strata) brutto 29 789,00 18 590,00
-37,6%
21 188,00
14,0%
Zysk (strata) netto 25 291,00 15 052,00
-40,5%
20 566,00
36,6%
Amortyzacja 886,00 1 091,00
23,1%
2 157,00
97,7%
Aktywa 526 052,00 462 745,00
-12,0%
492 798,00
6,5%
Kapitał własny 360 375,00 302 464,00
-16,1%
329 066,00
8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,35 41,42
-16,1%
44,86
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,46 2,06
-40,5%
2,80
36,1%