Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 22:05
kontakt
R22
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 966,00 890,00
-7,9%
1 098,00
23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -960,00 -1 091,00
---
-1 167,00
---
Zysk (strata) brutto 13 311,00 -1 659,00
---
-2 624,00
---
Zysk (strata) netto 13 440,00 -1 557,00
---
-2 522,00
---
Amortyzacja 81,00 100,00
23,5%
70,00
-30,0%
Aktywa 349 796,00 341 103,00
-2,5%
335 842,00
-1,5%
Kapitał własny 232 290,00 230 733,00
-0,7%
228 211,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,38 16,27
-0,7%
16,09
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,95 -0,11
---
-0,18
---