Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.28, godz. 06:42
kontakt
CREEPYJAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 016,00 17 071,00
55,0%
14 960,00
-12,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 712,00 12 362,00
84,2%
10 098,00
-18,3%
Zysk (strata) brutto 7 194,00 13 032,00
81,2%
11 570,00
-11,2%
Zysk (strata) netto 6 456,00 12 135,00
88,0%
10 760,00
-11,3%
Amortyzacja 226,00 195,00
-13,7%
324,00
66,2%
Aktywa 83 543,00 84 694,00
1,4%
100 171,00
18,3%
Kapitał własny 79 063,00 78 311,00
-1,0%
91 150,00
16,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 116,37 115,26
-1,0%
134,16
16,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,50 17,86
88,0%
15,84
-11,3%