Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 16:03
kontakt
CREEPYJAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 011,00 7 934,00
-33,9%
9 107,00
14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 639,00 2 544,00
-70,6%
5 482,00
115,5%
Zysk (strata) brutto 10 001,00 3 794,00
-62,1%
7 241,00
90,9%
Zysk (strata) netto 9 299,00 3 502,00
-62,3%
6 315,00
80,3%
Amortyzacja 363,00 314,00
-13,5%
300,00
-4,5%
Aktywa 115 446,00 120 922,00
4,7%
101 128,00
-16,4%
Kapitał własny 109 320,00 87 622,00
-19,8%
93 937,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 160,90 125,29
-22,1%
134,32
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 13,69 5,01
-63,4%
9,03
80,3%