Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:37
kontakt
MARVIPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 984,00 3 104,00
215,4%
6 407,00
106,4%
4 494,00
-29,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 084,00 -2 487,00
---
73,00
---
-863,00
---
Zysk (strata) brutto 38 024,00 -4 015,00
---
-2 356,00
---
-2 602,00
---
Zysk (strata) netto 39 193,00 -3 314,00
---
-2 119,00
---
-2 144,00
---
Amortyzacja 1 247,00 540,00
-56,7%
527,00
-2,4%
530,00
0,6%
Aktywa 827 155,00 830 457,00
0,4%
882 097,00
6,2%
946 494,00
7,3%
Kapitał własny 265 067,00 261 753,00
-1,3%
259 634,00
-0,8%
257 490,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,36 6,28
-1,3%
6,23
-0,8%
6,18
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,94 -0,08
---
-0,05
---
-0,05
---