Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:46
kontakt
CMI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 451,00 8 004,00
131,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 027,00 1 000,00
---
Zysk (strata) brutto -1 092,00 1 022,00
---
Zysk (strata) netto -891,00 803,00
---
Amortyzacja 117,00 123,00
5,1%
Aktywa 14 188,00 21 162,00
49,2%
Kapitał własny 6 588,00 7 199,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,48 5,98
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,74 0,67
---